Ovi uvjeti poslovanja se odnose na upotrebu ove web stranice www.x-phone.hr i svih stranica sa podomenama država u kojima posluje x-phone. Pristupom ovoj web stranici i/ili slanjem naloga, slažete se vezanjem za ove uvjete poslovanja. 

Upotreba ove web stranice znači da prihvaćate ove uvjete bez obzira jeste li se ili ne odlučili registrirati na našu stranicu ili naručivati od nas. Ukoliko ne prihvaćate ove uvjete nemojte koristiti ovu stranicu.

Naši podaci za kontakt su sljedeći:

Mobis-electronic servisni centar d.o.o., Heinzelova 96, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 11989894269

e-mail: info@x-phone.hr
 

Naša stranica je namijenjena za korištenje osobama koje se na njoj registriraju ili koji žele bez registracije ostvariti prodaju svog rabljenog uređaja.

Većini područja ove stranice možete pristupiti bez registracije osobnih podataka. Određena područja ove web stranice su otvorena samo ako se registrirate. Ove uvjete poslovanja povremeno možemo ispravljati ažuriranjem ovog članka. S vremena na vrijeme biste trebali posjetiti web stranicu kako biste vidjeli trenutno važeće uvjete poslovanja, jer su za Vas obvezujući. Određene odredbe ovih uvjeta poslovanja mogu biti izmijenjene uz izričito označene zakonske napomene ili uvjete koje se nalaze na određenim stranicama ove web stranice. Ukoliko ne želite prihvatiti neke nove uvjete nakon što ste o njima obaviješteni, ne biste trebali nastaviti koristiti ovu web stranicu.

 

Prodaja rabljenog uređaja i izračun cijene

Ne prihvaćamo ukradene niti blokirane mobilne telefone te smo za slučajeve ukradenih uređaja obvezni pružiti informacije kojima raspolažemo službenim osobama. Slanjem naloga preko naše stranice stranka jamči da su mobilni telefoni u skladu s ovim uvjetima. Ukoliko telefon ne ispunjava naše uvjete poslovanja, promijenit ćemo Vaš nalog sukladno stanju ili modelu mobilnog telefona, koji ste nam poslali. 

Sve cijene uređaja koje su objavljene na web portalu www.x-phone.hr, te njegovim podportalima su informativne, te predstavljaju Vašu inicijalnu suglasnost za prihvaćanje ponuđenog iznosa kao maksimalnog iznosa koji će Vam biti isplaćen kao protuvrijednost uređaja. Ukoliko se nakon pregleda i utvrđivanja stanja uređaja utvrdi da uređaj nije u stanju zadovoljavajućem za iznos koji je ponuđen na web portalu, ponudit će Vam se drugi iznos te uz vašu suglasnost otkupiti uređaj po drugom iznosu, odnosno, ukoliko uređaj zadovoljava stanje za cijenu koja je ponuđena na portalu, obavit će Vam se isplata odmah po primitku i pregledu uređaja.

Mi možemo odbiti prihvaćanje ponude za dostavu: ako je došlo do greške kod izračuna cijene ili opisa proizvoda; ili ako ne ispunjavate kriterije prikladnosti navedene u našim uvjetima poslovanja.

Ukoliko uređaj nije evidentiran na web stranici, stranka može putem e-maila zatražiti ponudu za uređaj koji nije na listi uređaja za otkup. Isto tako stranka može i poslati uređaj koji na listi uređaja za otkup,te će naknadno na svoje kontakte dobiti informaciju o otkupnoj cijeni.

Ukoliko stranka nakon poslane ponude, bilo za uređaj nakon pregleda i utvrđivanja stanja ili za uređaj koji nije uvršten u listu uređaja za otkup, ne odgovori na ponudu, smatrat će se da je suglasan sa ponudom te će mu biti isplaćen ponuđeni iznos na broj računa koji je naveo kod zahtjeva za ponudu.

Ukoliko broj računa nije naveden, te ne postoji mogućnost isplate novčane vrijednosti, a stranka ne dostavi podatke, stranci će se naplatiti skladištenje uređaja u protuvrijednosti od 1€ za svaki dan koliko se uređaj skladišti nakon isteka 5 dana od slanja ponude. Stranka slanjem uređaja prihvaća jednostrani prijeboj za skladištenje sa iznosom koji se stranci treba isplatiti za uređaj. U trenutku kad vrijednost skladištenja premaši vrijednost uređaja, smatra se da je uređaj plaćen stranci i stranka više nema pravo potraživanja za uređaj, te će se uređaj adekvatno zbrinuti ili prodati radi namire troškova skladištenja i manipulacije uređajem.

Sve cijene uključuju PDV (gdje se primjenjuje) po dnevnom tečaju. Cijene su podložne promjenama, te će u slučaju promjene cijene stranka biti obaviještena o promijeni cijene ukoliko je od trenutka ponude do trenutka zaprimanja uređaja prošlo više od 5 radnih dana.

 

Uvjeti za stanje uređaja

Uređaji u funkciji:

Svaki prodani uređaj mora odgovarati marci i modelu u nalogu za prodaju te biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

Telefon se može uključiti i isključiti

Telefon mora biti kompletan - sa svim poklopcima baterija i konektora te kućištem

Kućište ne smije biti oštećeno, ne smiju nedostajati plastični/metalni dijelovi niti gumbi

LCD mora raditi i pravilno se uključivati i biti pokriven mrežom ‘Pozdravna poruka’, a zaslon čitav bez pukotina.

LCD ne smije imati linije niti mu smiju nedostajati pixeli

Zaslon mora biti čitav bez pukotina

Telefoni ne smiju biti oštećeni tekućinom

Bijel ekran ne čini mobitel u funkciji

Ako telefon ima zaslon osjetljiv na dodir, on mora normalno raditi

Klizni mehanizmi moraju pravilno funkcionirati

Apple iPhones and iPads – sve standardne funkcionalnosti i programi moraju raditi

Na svim uređajima treba biti deaktivirana funkcija FMI


Neispravni uređaji i uređaji izvan funkcije

Ukoliko uređaji koje ste poslali ne ispunjavaju gore navedene uvjete smatraju se neispravnima, pri čemu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Mobilni telefon ne smije biti slomljen

Mobilni telefon ne smije biti savijen ni na koji način

Mobilni telefon ne smije biti oštećen tekućinom

Sastavni dijelovi poput kamere, LCD-a ne smiju nedostajati.

Sastavni dijelovi ne smiju biti odvojeni od kućište ni na koji način niti smiju nedostajati

 

Podaci i slanje uređaja

Prije slanja uređaja, potrebno je sa uređaja ukloniti sve podatke i dodatke kao što su memorijska kartica ili SIM kartica. Bez obzira što se uređaji vraćaju na tvorničke postavke i podaci se briše, stranka sama odgovara za bilo koje podatke na svom uređaju te slanje uređaja prihvaća ove uvjete i ni na koji način ne može iz bilo kojeg razlika imati bilo kakva potraživanja zbog moguće zloporabe podataka sa uređaja.

Uređaje je potrebno poslati na adresu koja je definirana na nalogu kojeg dobijete kao početnu ponudu za svoj uređaj. 


Registracija korisnika


Za registraciju na xphone.hr morate biti stariji od osamnaest godina. Ako ste mlađi od 18, trebate imati dozvolu roditelja ili skrbnika za prodaju mobilnog telefona. Svaka je registracija samo za jednog korisnika. Nije Vam dopušteno da otkrivate svoje korisničko ime i lozinku drugim osobama niti dopuštamo višestruke korisnike na mreži. Odgovornost za zaštitu izdanih lozinki je na Vama i ako znate ili sumnjate da netko drugi zna Vašu lozinku, morate nas odmah kontaktirati. Možemo blokirati ili otkazati Vašu registraciju odmah po vlastitom nahođenju ili ako prekršite bilo koju od Vaših obveza iz ovih uvjeta poslovanja.

 

Plaćanje
 

X-phone obavlja plaćanje za rabljene uređaje isključivo putem bankovnog računa.

Plaćanje putem bankovnog računa će biti obavljeno u roku od tri (3) radna dana nakon prihvaćanja Vašeg zahtjeva za otkupom uređaja.

 

Odricanje od odgovornosti

 

X-phone nastoji osigurati da su informacije na ovoj web stranici točne, ali ne jamči za preciznost i ispravnost podataka na ovoj web stranici. X phone može mijenjati podatke na ovoj web stranici, uključujući i proizvode i cijene opisane na njoj u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Podaci na web stranici nisu ni na koji način za x-phone obvezujući.

 

Podaci na ovoj web stranici su navedeni “kakvi jesu” bez uvjeta, jamstava ili drugih pogodnosti bilo koje vrste.

X phone ni na koji način neće biti odgovoran ako bilo Mi, bilo koja druga strana (uključena ili ne u kreiranje, nastanak, održavanje ili isporuku ove web stranice), kao i bilo koje grupe firmi i službenika, direktora, zaposlenika, dioničara ili agenata bilo koga od njih, isključujemo odgovornost za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja može rezultirati Vama ili trećoj strani (uključujući bez ograničenja, direktni, indirektni, kazneni ili posljedični gubitak ili štetu , ili gubitak prihoda, profita, ugleda, podataka, ugovora, upotrebe sredstava, ili gubitka ili štete koja nastaje iz ili na bilo koji način povezano s poslovnim prekidom, i bilo deliktom (uključujući bez ograničenja zanemarivanje), ugovora ili na drugi način) povezano s ovom web stranicom na bilo koji način ili povezano uz upotrebu, nemogućnost upotrebe ili rezultat upotrebe ove web stranice, bilo koje web stranice povezano s ovom web stranicom ili materijalima na takvim web stranicama, uključujući ali ne ograničeno na gubitak ili štetu zbog virusa koji mogu napasti Vašu računalu opremu, softver, podatke ili drugu imovinu na račun Vašeg pristupa, upotrebe ili pretraživanja ove web stranice ili skidanja bilo kakvih materijala s ove web stranice ili bilo koje web stranice povezane s ovom web stranicom.


Ništa u ovim uvjetima poslovanja neće isključiti niti ograničiti našu odgovornost za (i) smrt ili osobne ozljede uzrokovane zanemarivanjem (kako je taj pojam definiran u zakonu o nepravednim uvjetima ugovora 1977); (ii) zlouporabu; (iii) pogrešno predstavljanje osnovnog značenja; ili (iv) bilo koje odgovornosti koje nije moguće isključiti ili ograničiti važećim zakonom. Ako Vaša upotreba materijala na ovoj web stranici rezultira potrebom servisiranja, popravka ili ispravka opreme, softvera ili podataka, vi preuzimate sve troškove. Slažete se s potpunom nadoknadom štete, branit ćete i držati nas i naše službenike, direktore, zaposlenike i agente, nedužnima za sve reklamacije, odgovornost, štetu, gubitke, troškove (uključujući zakonske naknade) koja nastaje zbog bilo kojeg kršenja uvjeta poslovanja od strane Vas ili Vaše upotrebe ove web stranice, ili upotrebe bilo koje treće osobe koja se koristi Vašim korisničkim podacima.

 

 

NADLEŽNI ZAKON I SUD

Ovi uvjeti poslovanja se određuju i tumače u skladu sa zakonima EU. Sporovi koji nastanu vezano za ove uvjete poslovanja biti će predmet nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

Ako pristupate stranici s lokacija izvan EU, to činite na vlastitu odgovornost i odgovorni ste za poštivanje lokalnih zakona.

 

OSTALO
Nije dozvoljeno dodjeljivanje, podlicenciranje niti bilo koji drugi način prijenosa prava prema ovim uvjetima poslovanja.

Ako bilo koji sud ili nadležna vlast smatraju bilo koju od odredbi ovih uvjeta poslovanja nevažećom, nevaljanost te odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi koje će i dalje biti na snazi.

Samo strane koje sklope ugovor mogu tražiti stupanje na snagu uvjeta poslovanja.