Tech Doctor d.o.o.

Sjedište: Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb

OIB: 11989894269

Računi tvrtke: 

Tech Doctor d.o.o., Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb, IBAN: HR3523600001102028671

Tech Doctor d.o.o., Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb, IBAN: HR3523400091110337550

Direktor: Ivan Šego

Radno vrijeme: Radnim danom od 09.00 - 17.00h

Tel: 01/6188-513

E-mail: info@x-phone.hr